financiele-gevolgen-scheiding

Welke gevolgen heeft scheiden voor mijn inkomen?

Een scheiding kan financiële gevolgen hebben voor u en uw partner. De afgelopen jaren is het aantal stellen dat na een scheiding te maken krijgt met financiële problemen zelfs flink gestegen.

Door een scheiding worden de woonlasten meestal hoger. Daarnaast ontstaat door een scheiding een wettelijke verplichting om elkaar te blijven onderhouden.

Welke gevolgen heeft een scheiding voor uw inkomen?

Alimentatie

De onderhoudsplicht houdt in dat de partner met het hoogste inkomen zijn of haar ex-partner een maandelijkse toelage moet betalen indien hij of zij door de scheiding te weinig inkomen heeft om van te leven.

Deze geldbijdrage wordt partneralimentatie genoemd. Als er minderjarige kinderen zijn betrokken bij de scheiding moet er ook kinderalimentatie (onderhoud voor de kinderen) betaald worden.

Door alimentatie verandert dus uw inkomen als u de alimentatieplichtige bent, maar ook als u de ontvanger bent.

Hoe lang duurt de alimentatie?

Door de Wet Herziening Partneralimentatie is per 1 januari 2020 de maximale duur van partneralimentatie teruggebracht van twaalf jaar naar vijf jaar. Als een huwelijk zonder kinderen binnen vijf jaar eindigt, dan is de duur gelijk aan de duur van het huwelijk.

Hierop bestaan enkele uitzonderingen. Lees hier meer over in mijn blog: Nieuwe wet partneralimentatie per 1 januari 2020.

Recht op bijstand

Als u door een scheiding geen inkomen meer heeft, bijvoorbeeld omdat u tijdens het huwelijk niet werkte en (nog) geen nieuw werk heeft gevonden, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een bijstandsuitkering.

U heeft hier alleen recht op als uw ex-partner u geen of niet voldoende alimentatie kan betalen en als u onder een bepaalde vermogensgrens zit. Om in aanmerking te komen voor een uitkering moet u dit kunnen bewijzen.

Een bijstandsuitkering vraagt u aan bij uw gemeente. In het geval van een scheiding wordt er vaak onderzoek gedaan om te bepalen of uw ex-partner inderdaad te weinig draagkracht heeft om u te voorzien van (voldoende) alimentatie.

In sommige situaties heeft u ook recht op een zogenaamde bijzondere bijstand. Dit is een eenmalige uitkering van uw gemeente voor bepaalde onvoorziene kosten, zoals de kosten voor de scheiding. Het hangt van uw financiële situatie en persoonlijke omstandigheden af of u hier recht op heeft. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Verdeling van pensioen

Bent u getrouwd in (beperkte) gemeenschap van goederen? Dan krijgt u ook te maken met een verdeling van het opgebouwde ouderschapspensioen.

Volgens de wet hebben jullie bij een scheiding allebei recht op de helft van het ouderschapspensioen dat jullie hebben opgebouwd tijdens het huwelijk.

Indien u hier beiden van wilt afwijken, dan kunt u gezamenlijk afspraken maken over de verdeling van het pensioen en dit vastleggen in het convenant.

Familierechtadvocaat met vaste prijzen

Heeft u nog vragen over scheiden en de financiële gevolgen daarvan? Of bent u op zoek naar een ervaren advocaat voor familierechtprocedures? De ervaren advocaten van De Scheidingsadvocaat helpen u graag. Neem contact op voor een kennismakingsgesprek of meer informatie.