scheiden-partner-buitenland

Hoe kunt u scheiden van een partner die in het buitenland woont?

Scheiden van uw partner die in het buitenland verblijft kan een lastige opgave zijn, maar dit hoeft niet. De complexiteit van een dergelijke scheiding hangt vooral af van de nationaliteiten van de betrokken partijen. In de meeste gevallen kan de scheiding gewoon in Nederland worden aangevraagd. 

Scheiden indien u beiden de Nederlandse nationaliteit heeft

Indien u en uw partner beiden de Nederlandse nationaliteit hebben, kan de echtscheiding gewoon in Nederland worden aangevraagd. Het maakt hierbij niet uit of u of uw partner in het buitenland woont. Zelfs indien u allebei in het buitenland woont, kan de scheiding in Nederland worden aangevraagd. Er kan zowel een gezamenlijk als eenzijdig verzoek worden ingediend.

Bent u in het buitenland getrouwd? Lees dan ook: ontbinding van een buitenlands huwelijk in Nederland.

Scheiden van uw buitenlandse partner

Indien uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft en u wel, dan kan de scheiding nog steeds in Nederland worden aangevraagd. Hiervoor gelden wel aanvullende voorwaarden:

  • Doet u een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding? Dan moet u of uw partner in Nederland wonen;
  • Doet u een eenzijdig verzoek tot echtscheiding? Dan dient u minimaal zes maanden in Nederland te wonen op het moment dat de echtscheiding wordt aangevraagd;
  • Doet uw buitenlandse partner een eenzijdig verzoek tot echtscheiding? Dan dient hij/zij minimaal twaalf maanden in Nederland te wonen op het moment dat de echtscheiding wordt aangevraagd.

Scheiden indien u beiden geen Nederlandse nationaliteit heeft

Indien u en uw partner beiden geen Nederlandse nationaliteit hebben, dan kan de scheiding in Nederland worden aangevraagd, indien wordt voldaan aan een van de volgende voorwaarden:

  • Doet u een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding? Dan moet u of uw partner in Nederland wonen;
  • Doet u een eenzijdig verzoek tot echtscheiding en waren u en uw partner als laatste gezamenlijk woonachtig in Nederland? Dan dient u als verzoeker nog steeds in Nederland te wonen op het moment van indienen;  
  • Doet u een eenzijdig verzoek tot echtscheiding en waren u en uw partner als laatste gezamenlijk woonachtig in het buitenland? Dan dient u als verzoeker minimaal twaalf maanden in Nederland te wonen op het moment dat u de echtscheiding aanvraagt.

Nederlands recht

Als u een verzoek tot echtscheiding in Nederland indient, is het Nederlands recht van toepassing bij de beoordeling van de scheiding door de rechter. De enige voorwaarde voor ontbinding van een huwelijk in Nederland is duurzame ontwrichting. Het indienen van een echtscheidingsverzoek is vaak voldoende bewijs voor de rechter.

Bij een scheiding kunt u te maken krijgen met alimentatie. Indien u scheidt van een partner die in het buitenland woont, kan het recht van dat land op de alimentatie van toepassing zijn. Dit is het geval als uw partner die in het buitenland verblijft de alimentatiegerechtigde is.

Echtscheidingsadvocaat Utrecht

In Nederland is een advocaat verplicht bij het aanvragen van een echtscheiding. De Scheidingsadvocaat biedt u de juiste hulp met een ervaren familierechtadvocaat, die u kan bijstaan in het voltrekken van uw scheiding. Neem contact met ons op via ons  contactformulier of door direct te bellen naar 030 743 74 95. Wij zijn uw betrouwbare echtscheidingsadvocaten in Utrecht.