Tafel en bed

Scheiden | Tafel en bed

Scheiden van tafel en bed komt niet vaak voor. Maar in sommige gevallen kan het voor u wel een oplossing zijn. Bij een scheiding van tafel en bed blijft u officieel getrouwd, maar worden tussen u wel de gevolgen van het feit dat u niet meer samenleeft geregeld. Een scheiding van tafel en bed kan wenselijk zijn wanneer u van uw geloof niet mag scheiden of wanneer u een echtscheiding te definitief vindt.

 

Procedure

De procedure om te scheiden van tafel en bed is identiek aan de gewone echtscheidingsprocedure (kijk voor meer informatie: Scheiden | De procedure). Wanneer jullie minderjarige kinderen hebben dan moet ook een ouderschapsplan worden opgesteld en aan de rechter worden overgelegd.

 

Ná de procedure is er wel een belangrijk verschil. De scheiding wordt niet ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand, maar in het boedelregister bij de griffie van de rechtbank. Dit moet – net als bij het inschrijven in de registers van de Burgerlijke Stand – binnen zes maanden na de uitspraak worden ingeschreven.

 

Gevolgen

Ook de gevolgen van een scheiding van tafel en bed zijn identiek aan de gewone echtscheiding. Kijk voor meer informatie bij Scheiden | Huwelijkse voorwaarden, Scheiden | Gemeenschap van goederen en Scheiden | Pensioen. Nieuwe schulden die één van jullie maakt, nieuwe bezittingen of nieuw opgebouwd zijn niet van jullie samen. Het enige verschil met de gewone echtscheiding is dat u niet opnieuw kan huwen of een geregistreerd partnerschap kan sluiten. Samenwonen kan, zelfs met een samenlevingscontract, wel.